Procedure v/bisættelser

Ved brug af kirkegårdens kapel, kontaktes kontoret for at reservere tidspunkt for højtideligheden.

Dødsanmeldelse samt blanket for Ydelser, erklæring v/urnenedsættelse i eksisterende gravsteder afleveres senest 1 hel hverdag før handlingen. Er der ikke præst tilstede skal kontoret have et program.

Bisættelser kan finde sted: mandag – lørdag kl. 9 – 15 efter aftale. Der er berammet 30 min. til højtideligheden. Der kan ikke finde højtideligheder sted på søn- og helligdage.