Udløb af gravsted


Gravsteder der udløber d. 31. december i indeværende år. Kontoret vil i oktober/november måned skrive til gravstedets ejer og oplyse prisen på 5 og 10 års fornyelse. Fornyelse udover 10 år kan kun ske ved samtidig betaling af engangsbeløb for vedligeholdelse af gravstedet for hele fornyelsesperioden.

Gravstedsejeren er selv forpligtiget til at holde øje med, hvornår gravstedet skal fornyes.

Ønsker man ikke at forny et gravsted skriver man under på den skrivelse man har modtaget og returnere denne til kontoret. Det er her vigtigt at man har talt med hele familien inden man underskriver.