Urnegravsted

Gravstedet købes for 10 år, som er fredningstiden for en urne.

Der findes traditionelle gravsteder med afgrænsning af enten hække eller stenkanter, med mulighed for eget valg af beplantning og gravsten i henhold til gældende servitut for afdelingen.

Der er også gravsteder udlagt i græs, med særlige regler for beplantning og gravsten. På nogle afdelinger er der mulighed for selv at renholde gravstederne, på andre er det kirkegårdens personale, der passer dem.

På plænen og langs stengærdet vil kirkegården 2 gange årligt samle stearinlys, vaser og pyntegenstande sammen, af hensyn til græsvedligeholdelsen. De indsamlede effekter vil blive gemt, så familierne har mulighed for at hjemtage disse.

Download denne PDF, som giver et overblik over de forskellige afdelinger med urnegravsteder.

Kistegravsteder er markeret med grøn og Urnegravsteder er markeret med orange