En tur på kirkegården

Gamle Afdeling: består af de 4 ældste afsnit fra perioderne 1807, 1826, 1848 og 1887.

Området er hovedsagelig plantet til med thujahække som har afløst de tidligere kraftige buxbom hække. På den gamle hovedgang står kirkegårdens ældste allé, bestående af Guldregn.

Print et kort ud med alle de historiske grave indsat

Gravsted

4005
Familien Dinesens famliegravsted:
Her ligger Karen Blixens forældre og 2 af hendes søskende Ea Neergård (1883-1922) og Thomas (1892-1979) der deltog i 1. verdenskrig på Canadisk side. Moderen Ingeborg (1856-1939) og faderen Kaptajn Wilhelm Dinesen (1845-1895) købte gården Rungstedlund i 1879, efter han havde deltaget i den tysk-franske krig. Mosteren "Bess" Mary Westenholz (1857-1947), der boede på Folehavegård. Karen Blixen selv ligger begravet i den smukke have på Rungstedlund. Nogle af Forfatteren Thomas Dinesens bøger: No Man´s Land (1929), Boganis (1972), Tanne (1974).
De to cypresser bagved er nogle af landets ældste.

5187
Kammerråd Chr. Christensen (1824-1891):
En mand der har haft en stor betydning, har blandet andet skrevet Hørsholms historie 1305 til 1875. Har lagt navn til Kammerrådensvej.

5010
Købmand Ole Hansen (d 1939):
Havde butik på den gl. hovedgade og gravstenen var efter hans ønske trappetrinet ind til butikken, det alle hans kunder havde slidt til.

5171
Overkrigskommissær Moldrups familiegravsted:
Heri er begravet en af Danmarks store forfattere H.C. Branner (1903-1966), gift ind i familien med Karen Margrethe Havn de Moldrup. Nogle af H.C. Branners kendte romaner: Legetøj (1936), Barnet leger ved Stranden (1936),
Drømmen om en Kvinde (1941), Historien om Børge (1942), Rytteren (1949), Ingen kender natten (1955).

5153
Hans Carl Rosted (1891-1968):
Tidligere viceskoleinspektør ved den private kost- og realskole, startede den kommunale aftenskole og grundlagde Hørsholm Egns Museum og har skrevet flere lokale historier. Rosted er fjerde generation efter skomager og sadelmager Jørgen Rosted der kommer fra landsbyen Rosted ved Sorø.

5022
Mathias Ferdinand Petersen Nitche (1839-1864):
Var soldat og faldt i krigen ved Dybbøl og døde på lazarettet i Flensborg, hans far hentede ham hjem til Hørsholm på hestevogn.

Birkehaven Anlagt i 2014 i samarbejde med Poul Petersen fra Overdam planteskole og Havearkitekt Mette Rønne. 3 granitsøjler opsat i centrum af lyng og staudebede, hvor de små urnegrave er placerede, nytænkning efter ideer fra nabolande mod nord. De afdøde får deres navne på små skilte opsat på søjlerne.
Rhododendron bedene blandt andet ved kirkegårdens kontoret er tilplantet i samarbejde med Svend Hansen fra Kærnehuset i Fredensborg som også står bag ved den store Rhododendron i parken på Nivaagård malerisamling i Nivå.

5028
Styff:
Det eneste bevarede jernkors på kirkegården.

5551
Per Federspiel (1905-1994):
Landsretssagfører og tidligere minister. Under besættelsen stod han for at ordne finansieringen af en del af modstandsbevægelsen. Blev arresteret af Gestapo i 1943 og igen i 1944 og endte i Frøslevlejren. Var minister for særlige anliggender 1945-47 

5684
Faml. Köhlers gravsted:
Håndværker Franz Köhler, født i Kønigsberg (1805-1872) gift med Marie Malmgren, der var født i Usserød (1814-1904). De levede på Skydehøjsgaarden. De fik i alt 12 børn. Mange af sønnerne fortsatte som håndværkere, blandt andet etatsråd Oscar Köhler (1864-1939) som blev en stor bygherre. Murermester Vilhelm Köhler der grundlagde Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. Viggo Köhler (1844-1931) udvandrede til Amerika og gav sin mor besked om, at hun ikke ville høre fra ham før han blev millionær. På prærien i Texas indhegnede han land og havde mange kvæg foruden han byggede et hotel samt et rådhus. I tiden han levede derovre fandt han 19 oliekilder. Den rige onkel Viggo finansierede en ny villa på Usserød Kongevej, i stedet for den gamle Skydehøjsgaard, som var udtjent.
I dag findes onkel Viggos Skydehøjgsgaard ikke mere, men i stedet er bygget boligkomplekset "Skydehøjsgaarden". På graven er der lagt en mindeplade for Viggo Köhler, hvis urne endnu står i kælderen på Hotel Viggo i Hebronville Texas.

Azaleahaven 
Blev anlagt i 2009 med urnegravsteder omkranse af Azaea og Rhododendron og et Duetræ i centrum.

Mindegraven
Mindegraven for faldne i 1848-50 og 1864, blev genafsløret den 5. maj 1996. Tavlen har hængt i kirken og siden i kapellet. Gravstenen blev skænket i 1914 af våbenbrødre.
Rundt om mindegraven har mange af de gamle Rungstedfiskere deres familiegravsteder. Kirkegården har valgt at plante lyng med røde og hvid blomster.

5600
Bärenholt familiegravsted, gravstedet er bevaret for at give et indtryk af datidens mange flotte gittergrave.

5545
Marie Alvilda Dinesen (1874-1947):
Forfatterinden der boede i det Gule hus "Villa Monte" på Bel Colles Allé i Rungsted.

6291
Rosteds familiegravsted:
Sadelmager Jørgen Rosted (d.1828) og hustru Juliane Rosted (d.1828), efterkommerne læderhandler Johannes Rosted (1878-1929) og Julius Chr. Rosted (d.1905)

6302
Hintzpeter og Stillings familiegravsted:
Johan Hintzpeter var den sidste slotsforvalter på Hirschholm slot, han døde i 1824, hans datter Juliane Sophie blev gift med Christians d.8's mundskænk Henrik Conrad Stilling. "Kakkelovnen" som vi kalder den. Har i mange år stået på egnsmuseet, fordi man var bange for at den skulle ruste op. Den forrige museumsinspektør Ellen Danstrup og Henrik Clausen valgte at sætte monumentet tilbage til dets gamle plads. I 1998 blev dette støbejernsmonument totalt renoveret på Nationalmuseet. Dette samt et som står på Assistens kirkegård i København skulle være de bedst bevarede af slagsen.

Den gamle afdeling 
med Guldregn på hovedgangen, hvor man kommer ind fra hjørnet af Folehavevej og Kirkegårdsvej. 

6693
Hasfeldts familiegravsted:
Familie der havde den lille boghandel Hasfeldt i den gl. hovedgade, grundlagt af Carsten Hasfeldt (1774-1851). Senere overtog datteren Carstensen (1842-1935) boghandlen og igen senere hendes plejedatter Emilie Hasfeldt (1878-1949) som solgte forretningen i 1932 til Brøgger Andersen. Emilie fik bygget villaen på Skovvænget som fik navnet DERFOR, det skulle læses bagfra Rofred.

6679
Aron Anton Davids (1794-1868) gravmæle:
Proprietær David var en af byens største mænd, han boede på Rungstedlund og ejede samtidig Rungstedgård og Folehavegård. Hans kone Henriette (1802-1838) ligger ligeledes begravet i et underjordisk gravkammer som David lod bygge. Han tilhørte det Mosaiske trossamfund, men lod sig senere døbe. Familien var barnløs, men havde adopteret en pige og en dreng. Datteren forelskede sig i Georg Brandes og flyttede til udlandet med ham og drengen flyttede senere til Schweiz, derved var der ingen slægtninge til at føre navnet videre i Hørsholm. Gravmonument blev renoverede i 2017.

6277
Oberst Arnoldus Falkenskiold (d.1819):
Tidligere ejer af Sophienberg i 1800-tallet. Gravstedet med de flotte gamle Taks.

6292
Heides familie gravsted:
Med nyistandgjort gitter. I graven ligger blandet andet konsul Christian Anker Heide (1821-1859)

6025
Inge Lehman (1888-1993):
Dansk statsgeodæt, professor og seismolog. Kendt som den der opdagede jordens indre kerne. Inge Lehman har opnået mange andekendelser verden over.
Alfred Lehman (1858-1931):
Dr. phil. I 1886 oprettede han, Alfred Lehmanns Psykofysiske Laboratorium.

6010
Konsul Frederik H. Blocks (1816-1892) familiegravsted:
Ejeren af både Kokkedal Slot og Sophienberg. Han tjente sine penge i Kina. Kun han og hans hustru Caroline Block (1833-1897) plus oldebarnet Salah Hannine (1934-1986) er begravet her på dette store familie gravsted.

6023
J. C. Petersen (d. 1829) familiegravsted:
Lærer og kirkesanger som var med til at grundlægge kirkegården. Graven er valgt helt op ad den gamle hovedindgang.

6533
Gravsted for familierne Braëm og Vedel:
Stort gravsted, hvori 22 familiemedlemmer er begravet. Mange af dem har præget både Danmarkshistorien og den lokale historie og har tillige været tilknyttet militæret på forskellig måde. Oberts Martinus Braëm (d.1934) var ejer af godset Hald nær Viborg. Han købte senere Rungstedgaard og Sømandshvile. Hans kone Charlotte Amalie (f.Schinkel) forelskede sig i en anden, og de blev skilt. Hun flyttede til København uden at blive gift igen og levede der under kummerlige forhold. Sine sidste år levede hun hos sin datter Elise Charlotte Braëm på Rungstedhøj. Hun døde i 1861 og er også begravet her, men uden nogen form for monument. Steen Steensen Blicher har i novellen "Eneste Barn" beskrevet hendes usædvanlige livshistorie. Martinus Braëms barnebarn kommandør Peder Holger Braëm (1829-1897) og hustru Julie (f. Krabbe) (1832-1920). Hun tog initiativet til opførelsen af Rungsted kirke.

P.H. Braëms bror Henrik Gerhardt Lind Braëm deltog som 15-årig søkadet i treårskrigen og faldt i 1849, da fregatten CHR VII blev sprængt i luften. Hans navn står øverst på mindestenen der ligger på Mindegraven. Løjtnant i søetaten underdirektør ved Orlovsværftet Helge Vedel (1863-1933) gift med Charlotte Serene (f. Braëm).
Deres fire børn:

Thyra Vedel (1900-1918). Døde af den spanske syge. Kaptajnløjtnant i flåden Erik Helgesen Vedel (1898-1933) gift med Margrethe Elise (f.Hofman-Bang) Agnete Ahlefeldt-Laurvig (1896-1983) (f.Vedel) Viceadmiral Aage Helgesen Vedel (1894-1981) gift med Kirsten (f.Lützen). Sænkede den danske flåde d. 29. august 1943 så den ikke faldt i tyske hænder.

6786
Christian F. Kanitz: (1756-1807) født I Riga, Letland
Malermester og den først begravede i 1807. Var en af grundlæggerne til Hørsholm kirkegård.

6577
Simon Ove Christian Ogilve Spies (1921-1984): Født i Helsingør.
Danmarks mest kendte rejsekonge. Billedhuggeren Jens Flemming Sørensen har lavet bronzerelieffet. Ansigtsmasken der før Spies død var anbragt inde i Spieskoncernen.

6779
Thomas Thaarup (1749-1821): R.a.D.
Digter, levede på gården Sophiehøj. Forfatter til teksten på Frihedsstøtten i København. På gravmonumentet står digterens egen gravskrift:
"Her nedlagde jeg min tunge Stav
Her min haandfuld støv har hvile fundet
Kors, var du et Minde paa min Grav
At jeg leed, at jeg har overvundet!"
Værker af Thaarup, Høst-Gildet (1780), Peters Bryllup (1793)

6632
Truels Windfeld: (1943-1989)
Kriminalassistent, der var kendt som en meget dygtig Politimand. TV-filmen "En gang strømer" er bygget over hans arbejde mod narkokriminaliteten. Truels Windfeld var selv konsulent på TV-manuskriptet. Kunstneren Jes Nordby har lavet monumentet og Virtus Schade stod for afsløringen. De to spejlvendte bogstaver i navnet på gravstenen, skal symbolisere: "Fordi Windfeld i sit politiarbejde ofte var på tværs, kan bogstaverne også gå på tværs af normen". Dette var kunstnerens tanke. Truels Windfeld var katolik og troede fast på et liv efter døden.

6613
Kaj Bojesen (1886-1958):
Sølvsmed og formgiver, som blandt andet er kendt for sit design af aben i træ fra 1951. På graven er plantet det lille fine træ: Cercidiphyllum japonicum - Hjerteblad.

Rønnebærhaven
Urnehaven fra 1995 med de mange smukke prydgræsser der alle er skaffet via Overdam planteskole. I urnehaven er der plantet 3 forskellige typer Røn: Perlerøn, Alm. røn og Cashmiriana der med tiden skal præge haven.

De Lange Gange
Området som blev taget i brug i 1919. Alle gravsteder i dette område er omkranset af thujahække på de tre sider.

4069
Johannes Ussing (1854-1896):
Overdommer i Ægypten, død i Cairo.

4148
Bagermester Gotfred David Bauer (1824-1896):
En af kirkegårdens sidste grave med sokler og kæder.

4164
Tegneren Piotr Labuzek Baro ( 1924-1998 )
Født i Bialystok i Polen. Han studerede i 1944-47 på Kunstakademiet i Krakow. Blev senere journalist og tegner. Han illustrerede bøger og var bladtegner på ugeblade, var ligeledes kunstnerisk leder for ugebladet Ungdommens Verden og dagbladet Ungdommens Fane. I 1957 rejste Baro sammen med sin ægtefælle fra Polen og bosatte sig senere i Danmark. I Danmark kom Baro til at arbejde på Information indtil 1964, i 1966-72 på Berlingske Tidende og på Politiken fra 1980-94 og en kort periode i 1995 på Det fri Aktuelt. Ligeledes havde Baro mange andre opgaver, blandt andet har han undervist på Den Grafiske Højskole og illustreret bøger.

4184
Warburgs familiegravsted:
Monumentet er udført af Rudolf Tegner og stod først på Garnisons kirkegård, ud mod Kristianiagade, hvor overretssagfører Edmund Warburg boede i nr. 4. Edmund Warburg boede ved sin død i Rungsted. Oda og Carsten Warburg flyttede i 1973 til Hørsholm, hvor de levede til deres død. Da familien nedlagde deres gravsted på Garnisons kirkegård, flyttede man det smukke monument til familiens andet gravsted på Hørsholm kirkegård.

4593
Krenchel's familiegravsted:
Gravmonument med et meget smukt relief lavet af billedhuggeren Einar Utzon-Frank.

4457
Jerichau's gravsted:
Kunstnerfamilie hvis relief er en kopi af et ægte græsk relief som senere er nedtaget og flyttet til Glyptoteket af hensyn til luftforureningen. Relieffet skal forestille Agrippina, hendes søn Nero og Seneca. Billedhuggerne Einar Utzon-Frank og Axel Salto har udført sokkel og teksten. Holger Jerichau (d.1900) boede i Kavalerboligerne og malede mange billeder her på egnen. Der ligger ikke mindre end 5 kunstnere begravet i denne grav.

4379
Poul Hartling, fhv. statsminister og FN's flygtningehøjkommissær ( 1914-2000 ) og ægtefælle Elsebeth Hartling,
(1914 –2004 )
Poul Hartling uddannet præst og medlem af partiet venstre, var medlem af Folketinget og var Udenrigsminister 1968-1971, Statsminister fra 18. dec. 1973 – 13. feb. 1975 og leder for partiet venstre 1965-1977. FN's flygtningehøjkommissær fra 1978-85. Ud for indgangen til personalebygningen står plantet en Tyrkisk Hassel: Corylus Coruna, der blev skænket af den afgående kirkegårdsinspektør Henrik Clausen til den nye kirkegårdsleder.

4340
Torben W. Langer (1924-1988):
Cand.mag., tidligere hovedredaktør af Lademanns Leksikon, der var kendt som sommerfugleeksperten.

3202
Baron Wedell-Wedelsborgs familiegravsted:
Familien var bosat på Vallø Slot.

3739
Erlandske Mausoleum:
Wilhelmine Erlandsen (1853-1935) fik bygget dette mausoleum til sin mand Alfred Erlandsen (1847-1895) der var blevet begravet på Holmens kirkegård. Hun overtog sin mands firma kulimportfirmaet Schanck Steenberg og Co., foruden hun var alene med sine 10 børn. Under 1. verdenskrig flyttede hun til Hørsholm, hvor hun byggede villaen "Krogen" som er et anneks til det gl. rådhus. I 1925 fik hun sin mand gravet op og flyttet hertil. I 1930 og 31 døde hendes datter og svigersøn Ingeborg og Valdemar Smith fra Thisted og de blev også nedsat i hver sin Sarkofag. I 1935 døde fru Erlandsen. I 1942 blev hendes ældste søn Andreas sat i en egetræskiste. I 1960 sattes asken fra hendes ældste datter Agda Andrea og dennes mand Holger Scheuermann (1877-1960), kendt som den der fandt frem til sygdommen, Scheuermanns sygdom.

3351
Gravsted med støbt relief:
Personerne i dette relief forestiller den afdøde med sin familie.

3842
Drost Mausoleum:
I 1926 blev der efter grosserer Carl Drost's død bygget det store grå gravkammer, hvori også hans hustru Ella Drost (d.1945) er bisat. I sarkofag ligger også baronesse Lilian Haxthausen (d.1933) bisat og ligeledes grosserer Henning Drost (d.1944).De kommende afsnit er alle anlagt i 1937 og tegnet af havearkitekt Johannes Tholle. Ved Soluret, Ved Arboretet, Rosenhaven, Bøgegårdene og Skovgangen. Området er tilplantet med thujahække i en lille del og store flotte bøgehække i hovedparten af området. Langs asfaltgangen er der plantet flere forskellige typer stauder og en mindre allé af Paradisæbletræer.

 De kommende afsnit er alle anlagt i 1937 og tegnet af havearkitekt Johannes Tholle. Ved Soluret, Ved Arboretet, Rosenhaven, Bøgegårdene og Skovgangen. Området er tilplantet med thujahække i en lille del og store flotte bøgehække i hovedparten af området. Langs asfaltgangen er der plantet flere forskellige typer stauder og en mindre allé af Paradisæbletræer.

Kapellet 

Klokketårnet
Blev bygget af tømrer Emil Pedersen, som arbejdede for tømrermester Wendelboe Johansen. Den dag tårnet var blevet lovet færdigt, fik Emil tandpine og da han ikke havde tid til at tage til tandlægen, rev han derfor selv tanden ud og slog med sin lægtehammer tanden ind i en af stolperne.

Mindehaven
Kirkegårdens nyeste anonyme fællesgrav der blev taget i brug i 1997 (plænen som omkranser klokketårnet). Den gamle vandkumme er som flere andre steder på kirkegården ombygget til en stor blomsterkumme.

1168
Tidl. kirkegårdsinspektør Henrik Clausen (1919-2002). Uddannet Skovfoged og i mange år Arboretmester ved Kirkegårdens nabo Arboretet. Blev i 1969 ansat som kirkegårdsinspektør frem til sin pension i 1987. Clausens havde selv udpeget sit gravsted således, at det kom til at ligge så tæt op ad sin gamle arbejdsplads som muligt. "Kirkegårds Clausen" som mange kaldte ham, var aktiv i mange af de lokale foreninger, som Håndværkerforeningen, HDØS, Dendronlogiske forening og Rotary.

Soluret
Den ældste urnehave og med kirkegårdens første fællesgrav omkring selve uret, hvor der kun var plads til ca. 10 urner.

1022 
Michael Hansen (1903-1987) , Dansk flypionere og oberstløjnant. Skrev bøgerne ”43.000 km gennem luften” og På Danske vinger i Syd og Nord”

1265
Daells mausoleum:
Grundlægger af Daells Varehus, grosserer Peter Daell (1886-1974) fik bygget et gravkammer med plads til 2 egetræskister, hvori han og hans hustru Eva Daell (1892-1979) er bisat. De var bosat på Kokkedal slot.

1417
Hans-Jørgen Skov, (1941-1998)
Tidl. radiodirektør

1446 
Inga Nielsen (1946-2008), Kgl. Dansk kammersangerinde

Rosenhaven
Urnehave der tidligere var anlagt som børneafsnit.

Kirsebærhaven
Hvor der i dag er anlagt en del nyere urnegrave, med små Spirea Little Princess som mellemhække og holmegårdssten til afgrænsninger af de små grave. Urnegravene skal gradvis afløse de gamle kistegrave i området, efterhånden som disse nedlægges.

1739
Bivognen: Harald Madsen (1890-1949)
Den folkekære filmskuespiller som var født i Silkeborg og startede sin karriere som artist i cirkus Miehe som rejste rundt i hele Skandinavien.

Bøgegårdene 
3 afsnit indrammet med store flotte bøgehække.

1755
Ellen Margrethe Stockholm-Borresen (1917-1945):
Frihedskæmper der blev dræbt på Sankt Annæ Plads 10 i København d. 12. april 1945. Hendes mand læge Carl Stockholm-Borresen (1904-1949) var med meget tidligt i modstandsbevægelsen og fik senere inddraget sin kone.

1959 
Margrethe Loerges (1926-1986) Dansk forfatter og Maler.

2202
Lau Lauritzen jr.(1910-1977) og Lisbeth ”Movin” Lau Lauritzen (1917-2011):
Filminstruktør og skuespiller.

2190
Ragoczy's familiegravsted:
Grosserer Valerius Ragoczy (1869-1958) og dennes hustru billedhugger Laura Ragoczy, født Kandelsdorff (1880-1964). De byggede og beboede ejendommen "Smidstrupøre" i Rungsted indtil Laura Ragoczy's død.
Den smukke skulptur på gravstedet er lavet af billedhuggeren Axel Poulsen, som var en personlig ven af familien.

Lapidarium 2 
Mellem bøgegårdene er der anlagt et Lapidarium:
Kirkegårdens Lapidarium der er blevet til i perioden 1987 til 2019.

Rudolf Koreska (1907-1987)
Låsesmed og opfinder af RUKO-låsen i 1930 (RUdolf KOreska).

Einar Juhl (1896-1982) , Dansk skuespiller

Christen Borch 1883-1972 , Arkitekt, blandt andet kirkegårdskapellet.

De kommende afsnit er alle tegnet af havearkitekt Johannes Tholle og anlagt i 1960:

Spiræagangene
Kistegrave, der delvist er anlagt i græs og med Spirea bumalda "Anthony Waterer" som mellemhække. De fleste steder er der sat snedrivebuske (Spirea arguta) som baghæk.

Fyrregården
Her blev de første kistebegravelser i græs anlagt og i centrum af afdelingen anlagdes den anonyme fælleskistegrav.

Ved Pilene
Blev kirkegårdens mest populære urnehave, anlagt op af en kunstig sø og med kirkegårdens anonyme fællesgrav i modsatte ende. Langs søen er der plantet et bælte af rhododendron. Fællesgraven blev lukket i 1997. I begge søer findes forskelligt liv, såsom guldfisk, salamandere, den grønne frø osv.

Fællesgraven
Johan Otto von Spreckelsen, arkitekt og professor. (1929-1987)
Den danske arkitekt som også er kendt internationalt, har blandt andet tegnet "Menneskehedens Triumfbue" i den parisiske bydel La Défence, bygget 1984-1989.

Thujalunden
Afsnittet er store anlagte kistegrave i græs og store naturgravsten sat imellem rhododendron.

205
Svend Lauge Koch (1892-1964):
Dr. phil og polarforsker. Gravstenen er hentet hjem fra Østgrønland. Deltog i 1916-18 i Knud Rasmussens 2. Thule-ekspedition. Fra 1920-23 stod han for kortlægningen af Grønlands nordøstkyst og har siden ledet en lang række af ekspeditioner.

Lapidarium 1
Kirkegårdens første anlagte samling af mange spændende gravmonumenter, alle sat op før 1988. Musmanns gravsten, er hugget ud fra fundamentet på Donse krudtværk som sprang i luften i 1882. Hvis man slår forsigtigt på stenen kan man ligefrem lugte krudtet.

Trærækken
Acer Pseudoplantanus "Leopoldi" hører til de mere sjældne træer i Danmark.
På modsatte side står der en Acer Griseum: Et lille interessant træ og i forlængelse af trærækken står der nogle Amerikanske Lærk "Larix Laricina".

De næste afsnit er alle anlagt i 1979 og tegnet af Havearkitekt Knud Lund-Sørensen og i samarbejde med Henrik Clausen planlagt med især mange forskellige spændende og smukke Acer-typer.

Løngangen
Kisteafsnit i græs med en cirkelformet Avnbøghæk.

260
Kjeld Philip, tidl. minister og professor (1912-1989)
Professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet, handelsminister 1958-1960, finansminister 1960-1961 og økonomiminister 1961-1964 medlem af folketinget fra 1960-1964 for Det Radikale Venstre. Formand for U-landsstyrelsen 1968-1973 Formand for Industrialiseringsfonden for udviklingslandene (IFU) 1968-1985 og hustru Grethe Philip (1916-2016), Dansk politiker for de Radikale Venstre og medlem af Folketinget.

8177 
Hilmar Glæsel (1897-1979):
Planteskoleejeren som var en af Danmarks mest markante. De sidste kirkegårdsindvielser i 1960, 1979 og 2003 er alle sammen dele af Glæsels gamle planteskole. For at bevare planteskolen, købte Glæsel i 1956 Stimestrupgård" som ligger nord for Sjælsø, og planteskolen videreføres nu af Glæsels barnebarn. Planteskolen er også kendt som verdens ældste (Hørsholm planteskole). Op mod villaen finder man blandt andet en Acer pensylvanicicum – Stribet løn

Folehavevej
Nær indgangen mod Folehavevej finder man træerne:
Cedrus Libani – Libanon Ceder
Acer Carpinifolium – Avnbøgbladet løn
Acer Negundo – Askebladet løn

Buegangene
Det meget smukke anlæg med søen i midten. Området er beregnet til kistebegravelser og alle baghækkene er den kraftigvoksende Navr, yderhækken Avnbøg. Alle gravene er indrammet med store Portugisiske brosten.

Solskrænten
Anlagte kistegrave i græs med en lille natursten der titter op af jorden. Området er tilplantet med mange spændende Acertyper. Langs Solskrænten ud mod Folehavevej finder man træerne: Acer tataricum, Tsuga diversifolie – Japansk Tsuga, Acer rubrum og lidt længere nede, Tsuga hestrophylla – Vestamerikansk Tsuga.

Ved Stengærdet
Urnegrave i græs, meget små grave, hvor der er plads til en urne. Stengærdet afgrænser kirkegårdens ældste afsnit og gærdets sten skulle alle stamme fra det nedlagte Hirschholm slot.

Trappen ind mod kirkegårdens ældste del
Acer saccharinum, Sølvløn.

Ved Søen er der plantet en
Metasequoia glyptostroboides, Vandgran.

Plænen
Traditionelle urnegrave i græs, den store natursten blev fundet i området og kaldes "Oksen" og skal ses fra stengærdet.

Salviehaven & Lavendelhaven
Urnehaver anlagt med Cotoneasters som bundbeplantning og Buksbom og Lavendel som baggrund.

 

Den Nye Kirkegård

Tegnet af landskabsarkitekt Birgitte Finks tegnestue i samarbejde med kirkegårdens personale og bestyrelse.

Blev taget i brug i 2003 og er opdelt i flere forskellige smukke anlæg. Det første man kommer til er det store trappeanlæg lavet i granit hjemført fra Kina og alle hovedgangene er belagt med samme slags fliser. På den centrale plads i midten af den nye kirkegård er der placeret et flot springvand i granit og det meste af kirkegården er omkranset med en flot kampestensmur. De tre jernlåger ind til kirkegården er alle dekoreret med kirkegårdens logo. Hovedgangen ned mod Folehavevej er plantet til med en smuk allé af paradisæbletræer. Rundt i det nye anlæg er plantet egetræer.

Terrasserne
Området langs trapperne kaldes Terrasserne og vil blive taget i brug til urnebegravelser på sigt.
Området er tilplantet med ”Guldjordbær” og bøgepur.

Buksbomhaven
Med 16 mindre afsnit omkranset af lave buksbom. Alle urnegravene bliver anlagt med små lyse chaussésten.

Hegnet langs materialegården er igennem 2018 og 2019 tilplantet med forskellige typer klatreplanter.

Staudehaven
Kistegrave anlagt med takshække og forkanter af lyse brosten. Centrum af haven er tilplantet med bede af forskellige hvide stauder hvide lyng. 

Udsigten
Et område med både urne og kistegravpladser. Langs midtergangen er anlagt to lange takshække i slangeform, langs denne hæk placeres alle urnegravene og ud på det åbne stykke findes kistegravpladserne.

Takshaven  
Kistegravsteder – med taks baghække og brostensforkanter, langs den flotte Paradisæble allé

Cypreslunden
Nyt anlagt urneafsnit i 2018 med thuja, cypres og mindre rhododendron.

Endnu flere oplysninger kan findes på hjemmesiden ”Kendtes gravsted”